Welkom op de website van de Stichting Animales

De Stichting Animales werd op dertien november 1997 in het leven geroepen met als oorspronkelijke doelstelling het verlenen van hulp aan bedreigde dieren in de ruimste zin des woords, zoals in de oprichtingsstatuten staat vermeld.

Deze doelstelling is na ruim 20 jaar nog grotendeels van toepassing. Evenwel, doordat het werkterrein en de wijze waarop deze doelstelling zou moeten worden bereikt, aanzienlijk is gewijzigd, is de formulering drastisch aangepast.

Het initiatief voor de oprichting van de Stichting Animales werd in 1997 genomen door mevrouw dr. Willy H. Metz, de heer Dieter Dahm en de heer dr. Bernhard L. van Beek, die ook het eerste bestuur vormden.
Aanleiding tot de oprichting van de stichting was het feit, dat Willy Metz en Ben van Beek tijdens hun wetenschappelijk archeologisch onderzoek naar de zouthandel in het Caribisch gebied en met name langs de kust van Venezuela, werden geconfronteerd met een enorm dierenleed, mede door het vrijwel ontbreken van adequate dierenbeschermingsorganisaties en van dierenasiels.

In de begin jaren van de Stichting werd getracht door middel van kleine subsidies en bijdragen in natura het dierenasiel Albert Schweizer van de Asociacion Pro Defensa de los Animales (APROA) te Caracas en de Asociacion de Rescue de Fauna (ARFA) te steunen. Maar al snel werd het contact met Venezuela moeilijk door de veranderde politieke situatie aldaar en werd ARFA het werken zelfs onmogelijk gemaakt en opgeheven. Ook was het niet meer mogelijk door een negatief reisadvies en de afkeuring door de Universiteit van Amsterdam naar Venezuela te reizen, om het archeologische project voort te zetten.

Na het overlijden van de heren Van Beek en Dahm zijn de activiteiten van de stichting tijdelijk op non-actief gesteld.
In 2014 werd de stichting door Willy Metz, met behulp van de heren Ernst Jacobi en Rob van Tol, die ook het nieuwe bestuur vormden, nieuw leven ingeblazen, waarbij krachtens artikel 2 van de statuten de belangrijkste doelstelling is het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Contactgegevens

 

Secretariaat:
Schapendrift 15
1272 NA HUIZEN

Tel.: +31 (0)6 55702588
E-mail: info@animales.nl

 

KvK: 32067357
RSIN: 8071 31 933
Bankrekening nr: NL58ABNA0106720856

Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen.