Derde Animales-Voordracht (2017)

 

Op 17 november 2017 is in Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht, de Derde Animales-Voordracht gehouden.
Professor dr. Michael Mendl, hoogleraar 'Animal Behaviour and Welfare' aan de Universiteit van Bristol, Verenigd Koninkrijk, hield een lezing met als titel "GETTING TO THE HEART OF ANIMAL WELFARE: THE STUDY OF ANIMAL EMOTION".
Dr. Franck L.B. Meijboom, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), was bereid gevonden als dagvoorzitter en gespreksleider op te treden.

De Voordracht van professor Mendl werd door ongeveer 110 genodigden bijgewoond en zeer goed ontvangen. Na afloop van de Voordracht ontstond een levendige discussie.
Zoals ook bij de twee voorgaande lezingen werd direct na de Voordracht de tekst in gedrukte vorm aan de aanwezigen uitgereikt en nadien ook per post toegezonden aan belangstellenden, die niet op de Voordracht aanwezig konden zijn. Ook werden boekjes gestuurd naar Nederlandse Universiteitsbibliotheken.
Mede dankzij de financiële en organisatorische steun van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is ook de organisatie van de Derde Animales-Voordracht een groot succes geworden.

Voorafgaande aan de lezing werd aan medewerkers van het project 'Papegaaien lekker in hun veren' van de Universiteit Utrecht een cheque ter waarde van € 1.500,-- overhandigd. Het project wordt uitgevoerd door Mandy Beekmans, een onbezoldigd medewerker van mevrouw dr. Yvonne van Zeeland, die op vrijwillige basis door middel van ingenieuze techniekjes in een papegaaienkooi verveling bij papegaaien tracht tegen te gaan. De gift is bedoeld voor het kopen van materialen waar een papegaai mee bezig kan zijn. Ook werd een filmpje over het project, dat gemaakt is door dr. Nico Schoemaker, getoond.

Video: Universiteit Utrecht