Activiteiten

 

De activiteiten van de Stichting Animales richten zich in de eerste plaats op het bevorderen van dierenwelzijn in de ruimste zin des woords." Zij doet dit door het verstrekken van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij dierenwelzijn een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Daarnaast vormt de organisatie van de Animales-Voordracht een belangrijke activiteit van de Stichting. Vanaf 2015 worden deze jaarlijks georganiseerd. Het betreft een lezingenserie, waarbij dierenwelzijn een belangrijk onderdeel van het onderwerp inneemt. Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper uit binnen- of buitenland, uitgenodigd een lezing over zijn onderzoek te houden.

Een gedrukte versie van de Voordracht wordt na afloop van de bijeenkomst aan de bezoekers van de lezing uitgereikt.