Hoe en wanneer aanvragen

 

Twee keer per jaar kan een subsidie worden aangevraagd.  De deadline is 15 maart en 15 september.

Bij twijfel of een projectaanvraag wel aansluit op de doelstellingen van de Stichting Animales, stuur ons dan eerst een e-mail met een korte projectopzet naar info@animales.nl, dan bekijken we alvast of het project succesvol kan worden ingediend.

De aanvraag moet, naast het ingevulde aanvraagformulier, ook de volgende punten bevatten:

  • recente jaarrekening
  • kopie uittreksel Kamer van Koophandel