Wie kan aanvragen en wat kunt u aanvragen

 

De Stichting Animales nodigt onderzoekers uit om subsidieaanvragen in te dienen voor projecten die gericht zijn op het verbeteren van dierenwelzijn in alle opzichten. De aanvragen moeten worden ingediend door onderzoekers verbonden aan een hoger onderwijsinstelling, ter ondersteuning van onderzoek.

Particuliere onderzoeksprojecten komen niet in aanmerking. De Stichting Animales draagt niet bij aan kosten die binnen de reguliere uitrusting van een instituut vallen, of tot het reguliere werkprogramma van de aanvrager behoren.

De maximale subsidiebijdrage bedraagt in principe € 5.000,-.