Verstrekte Subsidies

 

De Stichting Animales heeft in haar bestaan substantiële financiële ondersteuning gegeven aan de volgende projecten:


   Ondersteuning van de organisaties ‘ASOCIACION DE RESCATE DE FAUNA (ARFA)’ en ‘ASOCIACION PRO DEFENSA DE LOS ANIMALES (APROA)’ – Venezuela voor verschillende projecten.

   De ‘Veulenbrigade’ van de Universiteit Utrecht, een intensive care-organisatie voor pasgeboren zieke of zwakke veulens. Dit bedrag was vooral bestemd voor de aanschaf van apparatuur waarmee o.a. mineralen-tekort bij zieke veulens kan worden vastgesteld.

   Het project 'Papegaaien lekker in hun veren' van de Universiteit Utrecht.


   Het project: ‘Het opzetten van een database voor onderzoek naar de prevalentie van Leishmaniasis, Ehrlichiosis en hartworm in zwerfhonden geïmporteerd uit endemische gebieden’.

   Het onderzoek: ‘Hypertrofische CardioMyopathie bij de Maine Coon: genotypering als basis voor vroege diagnose’.

   Het onderzoek: Wondgenezingtherapie van pijnlijke Mortellaroleasies bij melkvee’


   Een test met 3D-geprint hoefbeslag met behulp van materiaal van biologisch afbreekbaar plastic voor paarden en ezels met een afwijking in hun voeten, die kan leiden tot gebreken in de benen.

   Het Ontwikkelen van een vaccin tegen het dodelijke herpesvirus bij jonge olifanten.

   De aanschaf van infuuspompen ten behoeve van de behandeling van pasgeboren veulens door de Veulenbrigade van de Universiteit Utrecht.


   Apparatuur voor het project getiteld ‘Betere diagnose en behandeling van honden en katten met maagdarmproblemen’.

   De publicatie naar aanleiding van het project 'Dierbaar Dubbelzinnig', een project dat beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving met behulp van beeldvorming.

   Het project: ’Meten van lange-termijn stress in schapen via cortisol in wol’.


   Het onderzoek ‘Invloed van het toedienen van Dexamethason iedere 24 uur vs. iedere 48 uur op dexamethason- en cortisolgehaltes in het bloed van het paard’ met het oog op het welzijn van de dieren.

   Het onderzoeksproject ‘Samen sterk voor de Dobermann’ met als doel de ernstige, erfelijke aandoeningen Dobermann Hepatitis en Dilaterende Cardiomyopathie (DCM) te verminderen met behulp van het identificeren van DNA-mutaties die verantwoordelijk zijn voor de ziekten.

   Een bijdrage voor materiaalkosten voor de studie ‘The Horse-Owner Relationship Scale (HORSE)’, dat onderzoek doet naar de relatie tussen paardeneigenaren en hun paarden en op welke wijze deze effect heeft op het welzijn van de dieren.


   Het onderzoek ‘Cell free DNA’ een nieuwe techniek om snel sepsis (bloedvergiftiging) te kunnen diagnosticeren bij zieke neonatale veulens (Call free DNA).

   Het onderzoeksproject ‘Behandeling van katten met Feline Infectueuze Peronitis (FIP)’ dat behelst een onderzoek naar de ziekte FIP, een veel voorkomende en dodelijke ziekte bij jonge katten.

   Het ‘iMotion Equine project’, dat met het gebruik van geavanceerde sensortechnologie objectief de spieractivatie- en bewegingspatronen van paarden wil meten, met als doel een referentiekader te creëren voor diagnose en revalidatie.


   Het onderzoek ‘Een DNA test om aangeboren levershunts, een portosystemische shunt die een verkeerd aangelegd bloedvat dat de poortader verbindt met de achterste holle ader op te sporen bij kleine hondenrassen’.

   ‘Slokdarmverlamming: levenslange zorg of van voorbijgaande aard?’, dat beoogt puppy’s met de ernstige erfelijke aandoening slokdarmverlamming en slokdarmdysmotiliteit te volgen in hun eerste levensjaar om inzicht te krijgen in hun levenskwaliteit en kans op spontaan herstel.