Tweede Animales-Voordracht (2016)

 

Op 11 november 2016 is in de Collegezaal "Paard" in het Willem C. Schimmelgebouw van de Universiteit Utrecht, Yalelaan 114 te Utrecht, de Tweede Animales-Voordracht gehouden.
Dr. Maarten Th. Frankenhuis, dierenarts en voormalig directeur van Artis, hield een voordracht met als titel "OP LEVEN EN DOOD. ONVERBREKELIJK VERBONDEN - MENS EN NATUUR, DIER EN WELZIJN".

De Voordracht van dr. Frankenhuis werd door ongeveer 50 genodigden bijgewoond. Direct na de Voordracht werd de tekst in gedrukte vorm aan de aanwezigen uitgereikt en nadien ook per post toegezonden aan belangstellenden, die niet op de Voordracht aanwezig konden zijn.
Mede dankzij de organisatorische steun van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en studenten van de Faculteit Diergeneeskunde, die voor de catering gezorgd hebben, is ook de organisatie van de Tweede Animales-Voordracht een groot succes geworden.

Voorafgaande aan de Voordracht werd aan het project de ‘Veulenbrigade’ van de Universiteit Utrecht, een intensive care-organisatie voor pasgeboren zieke of zwakke veulens, een cheque aangeboden van een bedrag van € 4.800,--. Dit bedrag is vooral bestemd voor de aanschaf van apparatuur waarmee o.a. mineralentekort bij zieke veulens kan worden vastgesteld. Het bedrag werd toegekend aan het Fonds Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, t.b.v. de Veulenbrigade.
De vrijwilligers van de Veulenbrigade hebben vóór de aanvang van de lezing de cheque voor bovengenoemd bedrag in ontvangst genomen en door middel van een uitleg met een "veulencouveuse" en een merrie het doel van het project nader toegelicht.