ANBI-status

De Stichting Animales is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor het behouden van de ANBI status is het verplicht het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen op de website te publiceren.