EERSTE ANIMALES-VOORDRACHT

Op 20 november 2015 is in de Aula van de Universiteit Utrecht, Domplein 29 te Utrecht, de 1e Animales-Voordracht gehouden.
Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff, Emeritus Hoogleraar Gedragsbiologie en Socio-ecologie aan de Universiteit Utrecht hield een voordracht met als titel
"DE SYMBIOSE VAN DE MENS & ANDERE SOORTEN, EEN VOORTDURENDE BRON VAN CONFLICT".
De Voordracht van professor Van Hooff werd zeer goed ontvangen. Direct na de Voordracht werd de tekst in gedrukte vorm aan de aanwezigen uitgereikt en nadien ook per post toegezonden aan belangstellenden, die niet op de Voordracht aanwezig konden zijn.
Mede dankzij de steun van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is ook de organisatie van de Voordracht een groot succes geworden.Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff
"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0) 6 55702588
Email

info@animales.nl
EERSTE ANIMALES-VOORDRACHT
WYSIWYG Web Builder