DOELSTELLINGEN

1.  De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur
           door het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
2.  De stichting tracht haar doel te bereiken door:
       a.  Het stimuleren van op dieren gericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied
           van welzijn, zoals bijvoorbeeld voeding, medisch handelen en cognitie en emotie.
       b.  De overdracht van kennis over dierenwelzijn aan dierhouders en beheerders te
           stimuleren.
       c.  Het bij voorkeur jaarlijks organiseren van een
"Animales Voordracht" om het
           belang van dierenwelzijn onder de aandacht te brengen.
       d.  Het in beperkte mate mede financieel ondersteunen van onderzoek op het gebied
           van dierenwelzijn.

"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0) 6 55702588
Email

info@animales.nl
DOELSTELLING
WYSIWYG Web Builder